Deze website maakt gebruik van cookies.Meer informatieMelding niet meer tonen
 • Voor elkaar
  Voor elkaar ONS welzijn stimuleert initiatieven van mensen om zich voor elkaar in te zetten. Bijvoorbeeld via websites die vraag en aanbod aan elkaar verbinden en via het organiseren van diverse vrijwilligersdiensten. 

‘Ik klus bij de mensen thuis en maak een praatje’

Voormalig timmerman Jo van Lieverlooij (72) woonde in Maren-Kessel en heeft samen met zijn vrouw een grote passie: het houden en kweken van jonge papegaaien. Tot hij een auto-ongeluk krijgt en zijn vrouw minder mobiel wordt. Ze besluiten te verhuizen naar een appartement. Niets doen? Dat is niets voor Jo. En dus is hij nu vrijwilliger van de Klussendienst van ONS welzijn.

‘Tijdens mijn auto-ongeluk brak ik mijn borstbeen. Autorijden ging toen tijdelijk niet meer. Mijn vrouw heeft geen rijbewijs en werd in die tijd steeds minder mobiel. De dichtstbijzijnde winkels zijn in Oss, dus dat werd een probleem. We vonden het toen beter om ons huis te verruilen voor een appartement, vlakbij het centrum van Oss. Een fijn appartement. Maar met pijn in het hart moesten we afscheid nemen van onze grote hobby, de papegaaien.’

Vrijwilligerswerk schot in de roos

‘Mijn vrouw vindt het fijn om thuis te zijn. Ik ben graag nog actief buiten de deur. Dus bezocht ik de 55+ beurs van ONS welzijn. Een medewerker vroeg of ik als vrijwilliger klussen wilde doen bij de mensen thuis. Een schot in de roos, want ik ben timmerman geweest en ook technisch handig. Ik los alles op, het lukt altijd. En ik vind het lekker om bezig te zijn, dat ben ik mijn hele leven zo gewend.’

Praatje maken minstens zo belangrijk

‘Ik klus meestal bij oudere mensen thuis. Dan maak ik natuurlijk ook een praatje. Dat is vaak net zo belangrijk als de klus zelf. Soms hoor je over verdriet en zie je eenzaamheid. Ook merk je soms dat mensen op andere vlakken hulp nodig hebben. Ik help dan om in contact te komen met de juiste mensen, zodat ze er verder mee komen. Er zijn inmiddels meer vrijwilligers bij de Klussendienst, we werken nu echt in teamverband. We hebben werkoverleg en plannen alle klussen in. We weten dat de mensen goed worden geholpen en tegelijkertijd is de balans tussen vrijwilligerswerk en vrije tijd heel goed. Ik kan het prima aan.’

‘Krachtenbundeling via dorpsnetwerken in Landerd’

Samen met lokale organisaties en de gemeente Landerd kwam een breed gedragen advies tot stand over het onderbrengen van vrijwilligersdiensten van ONS welzijn bij vrijwilligersorganisaties en zorgcoöperaties in Landerd. ‘We sluiten met onze diensten aan bij de bestaande, lokale initiatieven van mensen op het gebied van zorg, welzijn en vrijwilligerswerk’, zeggen betrokken vrijwilligersconsulenten Svenja Kuipers en Lisette Südmeier. 

‘ONS welzijn, vrijwilligersorganisaties en zorgcoöporaties bundelen de krachten. We maken optimaal gebruik van alle lokaal aanwezige initiatieven en talenten van burgers en vrijwilligers. Hulp en ondersteuning wordt gegeven door betrokken en bevlogen mensen die heel dicht bij hun dorpsbewoners staan, die extra zorg en hulp goed kunnen gebruiken. Het is dichtbij en vertrouwd.’

Samenwerken, vertrouwen en jezelf blijven

‘Om tot deze samenwerking te komen was eerst een breed draagvlak nodig. Elke dorpskern, Zeeland, Schaijk en Reek, doorliep eerst zijn eigen proces. Je moet als verschillende organisaties immers allemaal dezelfde taal spreken en elkaar begrijpen. Je moet open met elkaar kunnen en durven communiceren en elkaar vertrouwen. Gelijkwaardigheid is essentieel: in dit proces telt iedere mening, iedere betrokkene is even belangrijk. En terwijl we samenwerken moet elke organisatie wel zijn eigen identiteit kunnen behouden. We doen het met z’n allen, maar elke organisatie moet ook zichzelf kunnen zijn en blijven. Ook is goed gekeken of er voldoende vrijwilligers zijn om mensen goed te kunnen ondersteunen.’

Voorjaar 2018 van start

De vrijwilligers zelf geven duidelijk aan, dat diensten niet van de ene op de andere dag en altijd 100% overgeheveld kunnen worden. Soms lukt het ten dele of helemaal niet. Lisette: ‘Het is belangrijk om rekening te houden met grenzen tussen vrijwilligers en beroepskrachten, grenzen in aantal vrijwilligers, en de verschillende expertise en affiniteit van vrijwilligers'. De rol van ONS welzijn verandert. Zij vangt in haar nieuwe rol vragen van vrijwilligers op en biedt op vraag deskundigheidsbevordering en inzet van gespecialiseerde vrijwilligers. Ook is ONS welzijn het vangnet voor vragen die niet in het dorpsnetwerk opgelost kunnen worden. Vanaf het voorjaar van 2018 gaan we echt aan de slag. Je ziet, samen gaan we goed beslagen ten ijs.’

Resultaat Voor elkaar 2017

Matchen en organiseren

Veel mensen doen vrijwilligerswerk, nog meer mensen zijn bereid hun buren of buurtbewoners te helpen. Toch vinden vraag en aanbod elkaar niet makkelijk. Door koudwatervrees, onbekendheid of verlegenheid om hulp te vragen of aan te bieden. ONS welzijn helpt met: 

 • matchen van vraag en aanbod, via de websites SamSam en de Vacaturebank
 • bevorderen van vrijwilligerswerk via Maatschappelijke Stage of Buurtmaatjes
 • promoten en waarderen van vrijwilligerswerk zoals via de actie “Daar mag een strikje op”
 • organiseren van vrijwilligersdiensten als Graag gedaan of Armslag
De cijfers op een rij
 • 232 matches via SamSam, onze website voor burenhulp
 • 289 vrijwilligers vonden vrijwilligerswerk via de vacaturebank
 • 724 jongeren deden een maatschappelijke stage
 • 600 basisschoolleerlingen deden mee aan Buurtmaatjes
 • Ruim 1.300 ONS welzijn vrijwilligers waren actief bij alle vrijwilligersdiensten

Visie vernieuwd

Vrijwilligerswerk heeft vele gezichten. Burenhulp, vrijwilligerswerk in organisaties en verenigingen, in de wijk of bij ONS welzijn. Nieuwe vormen zijn vaker gebaseerd op delen en ruilen, zoals bij zorgcoöperaties en via onderlinge netwerken of initiatieven van mensen in de wijk. We zien trends als toename van flex-vrijwilligers, kwetsbare vrijwilligers, zorgvrijwilligers en mantelzorgers. En wat te denken van verplicht vrijwilligerswerk, de x-, y- en z-generatie, participatiesamenleving … Wat betekent dit voor vrijwilligerswerk in het algemeen en de rol van ONS welzijn daarin.Genoeg redenen om in 2017 de visie van ONS welzijn op vrijwilligerswerk te vernieuwen.

Actief sociaal burgerschap

Bij alle vormen van vrijwillige inzet gaat het om mensen die actief (willen) zijn en hun steentje willen bijdragen aan de lokale samenleving. Onze nieuwe visie heeft daarom de titel: 'Actief sociaal burgerschap'. 

Vrijwilligerswerk van de toekomst is naar ons idee veel diverser dan “vroeger”. De lijn tussen deelnemer en vrijwilliger vervaagt en de samenwerking tussen beroepskracht en vrijwilliger & mantelzorger moet beter. De rol van ONS welzijn is: samenbrengen, samenwerken en aansluiten. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van het Dorpsnetwerk in Landerd, in Grave zijn we met een vergelijkbaar traject bezig.

In 2018 werken we de visie samen met vrijwilligers verder uit. Met doel in elke wijk of dorp een VIP (een inloop – informatie – inspiratie punt voor en door vrijwilligers), waarin we de samenwerking gaan opzoeken tussen al die oude en nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en de versterking daarvan.

Vraag en aanbod bij elkaar

Om vraag en aanbod rond vrijwillige inzet bij elkaar te brengen, ontwikkelden we in 2017 naast SamSam en de Vacaturebank het Vriendschapsplein (Veghel) en de Bewonerspool (Uden). Ook steunen we van harte eigen initiatieven van mensen zoals Burenhulp Nisseroi (Bernheze) of Ik vraag – Ik bied Bitswijk (Uden). 
SamSam
Met meer dan een verdubbeling van het aantal matches naar 232, was 2017 een goed jaar voor SamSam, ons digitale platform voor burenhulp. Wanneer een match binnen een redelijke termijn niet lukt, benaderen we de adverteerder actief of een andere oplossing nodig is. Dit werpt duidelijk vruchten af. Voor het uitvoeren van deze monitoring en het organiseren van alternatieve oplossingen zoeken we veel de samenwerking met zorgcoöperaties en andere initiatieven. Zo ontstond bijvoorbeeld de Bewonerspool in Uden: een denktank voor vragen rond onderlinge steun. In dit verband werkt ONS welzijn ook graag mee aan de werkgroepen Informele zorg die in meerdere gemeenten zijn gestart.
Vacaturebank
Een belangrijke schakel binnen het vrijwilligerswerk is de vacaturebemiddeling. Het afgenomen aantal bemiddelingen in 2017 komt doordat de vacaturebank in de zomerperiode minder goed bereikbaar was. Positief is de toename van het aantal door een consulent begeleidde bemiddelingen. Onze inzet verschuift van reguliere bemiddeling naar vinden en verbinden rond meer kwetsbare groepen vrijwilligers met een rugzakje, dementie of die gestuurd worden vanuit een uitkeringsinstantie. Dit vraagt meer begeleiding en creativiteit richting zowel betrokken vrijwilliger als vacaturebieder of andere plekken voor vrijwilligerswerk, zoals talentcentra of initiatieven van mensen in de wijk. Van alle afgesloten aanmeldingen werd in 2017 twee derde succesvol gematcht. Van de 289 succesvolle matches werden 222 begeleid door een consulent.
Heel Veghel Bakt
In de aanval tegen eenzaamheid ontstond “Heel Veghel Bakt”. De oproep om een avondje voor één of meer mensen te koken, leidde tot een prachtige respons. Op 50 verschillende adressen kregen 83 ouderen bezoek van hobbykoks waardoor 181 mensen van alle leeftijden met elkaar aan tafel zaten. Veghelse supermarkten zorgden voor een boodschappentas vol ingrediënten. Uit dit initiatief maakten inwoners onderling nieuwe afspraken! Een mooi voorbeeld van wat straks nog makkelijker via het Vriendschapsplein kan lopen.
Vriendschapsplein
Vragen naar een maatje om samen iets te ondernemen, blijven het vaakst open staan. Om dit te doorbreken is een online en offline uitbreiding van SamSam bedacht: het Vriendschapsplein. Online kunnen mensen advertenties plaatsen om zelf een groepje te starten of een interesseprofiel aan te maken. Offline is een inloop waar vrijwilligers kunnen helpen met het bedenken en plaatsen van een advertentie of een interesseprofiel. Ook is de inloop een plek voor een eerste ontmoeting / kennismaking. Voor de realisatie en uitrol van dit idee in 2018 ontving het Vriendschapsplein een mooie bijdrage van het Oranjefonds.

Jong geleerd...

In 2017 waren jongeren actiever dan vorig jaar. Het aantal maatschappelijke stages was wat minder, maar het aantal buurtmaatjes maakt dit ruimschoots goed.

Buurtmaatjes

Buurtmaatjes is een project in Oss, waarbij leerlingen van basisscholen iets ondernemen met kwetsbare mensen in hun eigen wijk. Na een voorzichtige start in 2016 kwam dit project afgelopen jaar echt tot bloei. 12 basisscholen doen mee, samen goed voor 600 buurtmaatjes in 2017. Na de introductieles in de klas kunnen de kinderen vaak niet wachten om in actie te komen.

MAS (Maatschappelijke stage)

De maatschappelijke stage is voor jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Ook dit project loopt alleen nog in Oss. In 2017 deden zo’n 724 leerlingen een maatschappelijke stage, 271 leerlingen vonden een stageplek via Mas4jou, mogelijk meer omdat niet alle scholen dit registreren. De wijkstages nemen duidelijk toe. Regelden wij voorgaande jaren de wijkstages voor één klas, nu weten de leerlingen zelf de weg te vinden om iemand te helpen. Na afronding van de stage blijven de leerlingen hun hulp in de wijk vaak voortzetten. Dit beeld zien we ook bij andere initiatieven rond inzet van jongeren in de wijk. Zakgeldprojecten, Jongeren doen SamSam, … Na de eerste onwennigheid vinden alle partijen het leuk en wordt vaker hulp geboden.

Sinds 2016 voeren 5 vrijwilligers een groot deel van het MAS-werk uit. Zij geven voorlichting op deelnemende scholen, onderhouden de website MAS4jou, de MAS-app en een spreekuur op schoollocaties. Ook helpen zij met de organisatie van de jaarlijkse stagemarkt. Hoewel het aantal stageplekken dit jaar langzaam op gang kwam, is het uiteindelijk gelukt om 30 organisaties te ontvangen.

Langer Thuis

De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Ook als daarvoor extra zorg of ondersteuning nodig is, zoals voor ouderen, mensen die worden geconfronteerd met ernstige ziekte of ongeval, verstandelijk gehandicapten en mensen met psychiatrische problemen. Familie en vrienden (mantelzorgers), het sociaal netwerk en voorzieningen in de buurt spelen dan een belangrijke rol. Naast het bevorderen van initiatief van mensen in de wijk (Samen Doen) en matching (SamSam e.d.), ondersteunt ONS welzijn Langer Thuis via het organiseren van verschillende soorten vrijwilligersdiensten.

Welzijnsdiensten

De welzijnsdiensten zijn gratis diensten aan huis:

 • Graag gedaan!: hand & span (vervoer, boodschappen), aandacht (bezoekdienst)
 • Knoppen- en computerhulp: uitleg over bediening van huis-, tuin en keukenapparaten
 • Armslag voor mantelzorgers: oppasdienst / respijtzorg.

Het totaal aantal klanten in 2017 is 1324. In de grafiek is het verloop zichtbaar gemaakt. Ruim 60% van alle klanten waren nieuw. Gedurende het jaar stromen iets meer klanten uit, wat betekent dat er eind 2017 iets minder klanten zijn in vergelijking tot 2016. Dit komt vooral door de overdracht van diensten naar andere initiatieven. 

Servicediensten
De servicediensten zijn betaalde diensten, waarbij vrijwilligers een hele belangrijke rol vervullen, bij de organisatie of uitvoering van de dienst. Ruim 300 vrijwilligers brengen maaltijden rond en nog eens 115 zijn betrokken bij de eetpunten. In totaal maken 3649 klanten gebruik van de servicediensten, waarvan ongeveer een derde nieuwe klanten. De uitstroom ligt iets lager, maar begin 2017 is een deel van de klanten van Alarmering overgestapt naar een direct contract bij de leverancier, vandaar dat het aantal klanten eind 2017 toch iets onder het niveau ligt van 2016. We missen de cijferinformatie van de BoodschappenPLUSbus / SamenUITbus. De hierbij betrokken vrijwilligers hebben in 2017 met de 2 bussen een uitgebreid programma van ritjes en tripjes gerealiseerd. 
Buurtbemiddeling
Naast Oss, Uden en Veghel ging medio 2017 ook in Bernheze het project Buurtbemiddeling van start. Na een korte opleiding voeren de vrijwilligers de bemiddeling zelf uit. En met succes, van de 30 bemiddelingen, werden 7 door vrijwilligers gedaan en bij nog eens 4 waren vrijwilligers betrokken. In totaal werden 180 bemiddelingen uitgevoerd door 42 vrijwilligers. Fors meer dan in 2016.Vrijwillige (ouderen-)adviseurs

Deze vrijwilligers werken in het verlengde van de Sociale teams, en geven informatie en advies op het gebied van meedoen, wonen, welzijn, zorg en financiën (o.a. belastingen). Zij voeren preventieve huisbezoeken uit en nemen losse enkelvoudige vragen en voorlichtingstaken voor hun rekening. In 2017 werden 4560 ouderen vanaf 75 jaar in de gemeenten Bernheze, Boekel, Grave, Landerd, Meierijstad (kern Veghel) en Oss uitgenodigd voor een preventief huisbezoek. Zo’n 35%  maakt gebruik van dit aanbod. Daarnaast namen de 143 vrijwilligers ook nog 496 losse vragen voor hun rekening. In Uden doen vrijwilligers van de ouderenbonden de preventieve huisbezoeken. 

Papierwinkel

Administratie en schulddienstverlening

Via deze diensten krijgt een klant ondersteuning bij de administratie en vraagstukken rond budgetbeheer en schulden. De Schulddienstverlening 'draait' alleen in Uden, aanmelding voor een individueel traject loopt via de gemeente. De vrijwilligers van de Schulddienstverlening en Formulierenbrigade nemen alle losse vragen voor hun rekening, meestal via spreekuren. De vrijwilligers van de Thuisadministratie komen aan huis en helpen orde op zaken brengen. Het aantal klanten van de Formulierenbrigade nam fors toe, de vragen hebben vaak te maken met het minimabeleid (aanvragen bijzondere bijstand, uitkering participatiewet, toeslagen en digid). En het mes snijdt hier aan twee kanten: klanten worden op weg geholpen en vrijwilligers (allemaal mensen die zelf ook een uitkering hebben) doen zo werkervaring op. Dit heeft sommige brigadisten een baan opgeleverd.  

Ook de Vrijwillige Ouderenadviseurs handelen vragen af op het gebied van financiën of belastingen. Door zowel onderlinge samenwerking en afstemming als verandering van de vragen van klanten zien we een verschuiving naar meer vragen over zorg en begeleiding.  

Wat zegt onze klant van de Formulierenbrigade